" Χορός είναι όταν ενώνεις...
το αυθόρμητο με την λογική...
το σώμα με το πνεύμα...
την καρδιά με τον νου..."
Maurice Bejart
Dance Angels by Irini Rossolatou